Ai Mondiali Open da sinistra: Roberta Panfili, LunaLopez, Antonio Panfili

Ai Mondiali Open da sinistra: Roberta Panfili, LunaLopez, Antonio Panfili